Equip Directiu
MIQUEL SASTRE GÓMEZ
Director
ARTUR MOLL CAMPS
Cap d'estudis
MARIA ROIG ADROVER
Secretària
MARÍA JOSÉ TOMÁS JIMÉNEZ
Cap d'estudis adjunt (matí - FPB)
LAURA CHECCONI CELIÀ
Cap d'estudis adjunt (horabaixa - C.P.)