Admissió FP – setembre curs 23/24

La sol·licitud de plaça es farà de dia 1 a dia 7 de setembre: procés d’admissió als estudis d’FP presencial i FP dual intensiva.

Els tràmits d’admissió al CIFP Pere de Son Gall s’han de fer online a fp.caib.es seleccionant com a centre l’IES LLUCMAJOR.

HAN DE PARTICIPAR en aquest procés d’admissió curs 23/24:

  • Les persones que han d’accedir a primer curs.
  • Les persones que el curs 22/23 estaven matriculats al cicle formatiu però varen perdre el dret d’assistir-hi i ser avaluats.
  • Les persones que el curs 22/23 cursaven un cicle formatiu i han de repetir el primer curs, sempre que els mòduls suspesos superin el 50 % de la càrrega lectiva anual dels mòduls matriculats.

Pots consultar tota la informació sobre el procés a la guia explicativa.

 

CALENDARI:

Tràmit 2a fase:

  • Presentació de sol·licituds preinscripcions: de l’1 al 7 de setembre.
  • Publicació de les llistes provisionals: a partir del 13 de setembre. (S’obrirà un termini de 3 dies per a fer reclamacions, en cas d’errades).
  • Publicació de les llistes definitives: 21 de setembre
  • Matrícula: dia 21 i 22 de setembre.

 

GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

Sol·licitud feta mitjançant sistema autenticat (usuari Gestib, sistema CLAVE o certificat digital): Si heu de presentar documentació justificativa que el centre no pugui consultar telemàticament, la persona interessada ha d’imprimir el justificant de la sol·licitud d’admissió i juntament amb la documentació, l’ha de presentar escannejats (o fotografia nítida) a l’adreça electrònica secretariaies@iesllucmajor.org (opció preferent), o també podeu fer-ho presencialment al centre.

Sol·licitud feta mitjançant sistema anònim: La persona sol·licitant ha d’acudir al centre educatiu sol·licitat en primera opció per validar la seva sol·licitud telemàtica.

La persona interessada ha d’imprimir el justificant de la sol·licitud d’admissió i juntament amb la documentació justificativa i fotocòpies de DNI de l’alumne i pares si és menor d’edat, s’han de presentar escannejats (o fotografia nítida) a l’adreça electrònica secretariaies@iesllucmajor.org (opció preferent), o també podeu fer-ho presencialment al centre.

 

OFERTA EDUCATIVA

Si t’interessa cursar estudis d’FP al nostre centre, consulta la nostra oferta formativa pel curs 23/24.

A la wep todofp.es pots consultar tots els estudis d’FP existents a Espanya.
Al següent enllaç trobaràs la informació de tota l’oferta formativa d’FP a les Illes Balears.

 

BEQUES I AJUTS

Beques del SOIB

T’aconsellam que abans de formalitzar la matrícula a FP, consultis les bases de les beques del SOIB per tal d’assegurar-te que, en cas de complir els requisits, has fet els tràmits previs obligatoris per a poder ser beneficiari de les beques (per ex. inscriure’t com a demandant d’ocupació). Consulta les bases pel curs 23/24.

Beques del Ministeri

Consultau  les bases de les beques del Ministeri d’Educació. pel curs 23/24