Coordinadors
MARIA MAGDALENA VERGER VIDAL
Coordinador de la borsa de feina
MARIA ANTÒNIA CARBONELL CRESPÍ
Coordinadora de pràctiques de formació professional
ENRIC BUSELHAM CELIÁ
Coordinador de convivència coeducació i igualtat
MARIA ANTÒNIA OLIVER MASCARÓ
Coordinadora Aula Ateca
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA ILLÁN
Coordinadora de Erasmus
PAU MASSUTÍ BALLESTER
Coordinador de Manteniment del Centre
LLORENÇ SUREDA TRUYOLS
Coordinador de Eficiència Energètica
KIKO RODRÍGUEZ CARBALLÉS
Coordinador de les tecnologies de la informació i comunicació
ANTONIA NICOLAU TOMÀS
Coordinadora de qualitat