Història

Un poc d'història

L’Institut de Llucmajor compta amb una llarga trajectòria,  fou creat el curs 1975-1976 amb el nom de Maria Antònia Salvà i destinat a estudis de Batxillerat, i dos cursos després es creà l’Institut de Formació Professional Pere de Son Gallcentre que es va caracteritzar en el seu moment per ser pioner en la implementació de la reforma educativa i referent de la comarca en la formació orientada al món laboral.  

Ambdós centres s’unificaren l’any 1996, amb motiu de la implantació de la LOGSE (amb la qual s’unifica la formació obligatòria fins als 16 anys i s’elimina la tradicional separació d’estudis d’FP i batxillerat als 14 anys), i donà lloc a l’actual IES Llucmajor.

A partir del proper curs escolar 23/24 el centre es torna a separar, creant-se el CIFP Pere de Son Gall que acollirà tota l’oferta formativa de formació professional i els certificats de professionalitat, compartint espais amb l’IES Llucmajor.

D'on venim?

Fa 27 anys que a l’IES Llucmajor compartim estudis de formació professional amb ESO i batxilleratL’oferta educativa de formació professional ha tingut els darrers anys un important creixement, s’han incorporat nous cicles formatius, certificats de professionalitat, Erasmus, aula emprenedoria, etc. El fet d’aquest creixement ha motivat la creació d’un centre integrat de formació professional que compartirà espais amb l’IES Llucmajor, però amb directiva pròpia.

Cap a on anam?

La nostra missió és preparar bons professionals per a què tenguin èxit dins els sectors productius i contribueixin a la millora d’aquests, i a la seva professionalització i evolució, tant si la desenvolupen com a emprenedors o per compte aliè. Per això volem oferir una oferta formativa de qualitat,  adaptada als requeriments dels sectors productius. 

Volem ser un centre referent en formació professional a la part forana, on els alumnes que es formin al nostre centre s’insereixin fàcilment al mercat laboral i hi puguin anar creixent. 

Volem ser capdavanters en l’eficiència energètica, energies renovables i la sostenibilitat, i contribuir a la millora del planeta.  

Volem ser un centre connectat amb l’entorn productiu, administració i agents socials, treballant en xarxa. 

Volem tenir el reconeixement social de l’alumnat, famílies, empreses, entitats i professorat i ser un centre de qualitat cap a l’excel·lència.