Certificats Professionals

CERTIFICATS DE NIVELL 1

CERTIFICATS DE NIVELL 2

ENAE0111

Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energies renovables

IMAI0108

Operacions de lampisteria i calefacció - climatització domèstica

ENAE0108

Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Solars Fotovoltaiques

IMAR0208

Muntatge i manteniment d'Instal·lacions de Climatització i Ventilació-Extracció

IFCD0110

Confecció i publicació de pàgines web

CERTIFICATS DE NIVELL 2

ENAE0108

Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Solars Fotovoltaiques

IMAR0208

Muntatge i manteniment d'Instal·lacions de Climatització i Ventilació-Extracció

IFCD0110

Confecció i publicació de pàgines web