FP de Grau Mitjà

CFGM ELE

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (ELE21)

Modalitat:
CFGM IMA

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (IMA22)

Modalitat:
CFGM IMA

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Instal·lacions de Producció de Calor (IMA21)

Modalitat:
CFGM ADG

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Gestió Administrativa
(ADG21)

Modalitat:
CFGM IMP

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Estètica i Bellesa
(IMP21)

Modalitat: