Creació Espai d’Experimentació Energètica e³

31 Mar 2021 Commemoració Ca n'Antònia
Acte commemoratiu Ca n'Antònia

Dimarts 16 de febrer ens varen comunicar la mort de la nostra companya Antònia Costa. Havia estat treballant amb nosaltres durant més de trenta anys com a personal no docent. Per homenatjar-la, es va fer un acte al que va acudir la seva familia, bona part del claustre i altres amics. Devora l'entrada de ca seva, varem colocar una placa a on figura escrit "Ca n'Antònia", ja que encara que a aquest espai se tranformarà en la sede del projecte e³, per noltros sempre serà ca n'Antònia.

26 Nov 2021 Planificació i Repartició de Tasques
Planificació del Projecte

Durant els primers mesos d'aquest curs els companys de manteniment han estat gestant el projecte i a la fi ens podem posar en marxa per fer-lo realitat. Hem fet una reunió amb tots els participants per repartir tasques i organitzar l'arrancada del projecte.

02 Des 2021 Marcatge d'Instal·lacions
Marcatge de les instal·lacions elèctriques

Els alumnes de FP d'electricitat marquen les instal·lacions elèctriques i de xarxes de l'aula d'emprenedoria com a treball previ a les regates per estendre les canalitzacions que duran a terme els alumnes dels cicles de FP de Manteniment.

09 Des 2021 Regates per a les canalitzacions
Regates per estendre les canalitzacions

Els alumnes de FPB de Manteniment d'Habitatges han fet les regates pertinents per a poder estendre les canalitzacions necessàries per al cablejat de les instal·lacions elèctriques i de xarxa.

10 Des 2021 Retirada de radiadors vells
Retirada de radiadors vells

Els alumnes de Grau Mitjà d'Instal·lacions de Producció de Calor han fet la retirada dels antics radiadors de Ca n'Antònia.

14 Des 2021 Contacte amb posibles col·laboradors
Reunió amb Giacomini

En la recerca de col·laboradors per al espai d'experimentació energètica, presentam el projecte a l'empresa Giacomini.

 

15 Des 2021 Contacte amb posibles col·laboradors
Reunió amb Wolf

En la recerca de col·laboradors per al espai d'experimentació energètica, presentam el projecte a l'empresa Wolf.

 

25 Gen 2022 Marcatge de la il·luminació
Marcatge de la instal·lació de il·luminació

Els alumnes del Grau Superior d'Eficiència Energètica han fet el disseny del sistema d'il·luminació i han vingut a marcar els llocs on aniran col·locats els diferents punts de llum per tal de deixar-ho indicat als alumnes que han de fer la instal·lació

 

02 Feb 2022 Contacte amb posibles col·laboradors
Reunió amb Simon

En la recerca de col·laboradors per al espai d'experimentació energètica, presentam el projecte a l'empresa Simon.

 

25 Gen 2022 Estesa de canalitzacions
Estesa de canalitzacions per a la il·luminació

Els alumnes de FPB d'Electricitat Energètica, a partir de la feina feta per els seus companys de GS, han fet la instal·lació dels tubos per on aniran els cables que controlaran la iluminació d'aquest espai. 

 

03 Feb 2022 Reunió de presa de contacte
Reunió de presa de contacte: Disseny quadre elèctric

Se'ls hi ha plantetjat als alumnes de GM de Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, fer el disseny del quadre elèctric de la futura aula de emprenedoria com a projecte per al mòdul de primer curs Instal·lacions elèctriques i automatismes. Han fet una visita a les obres per mesurar els espais i conèixer de primera mà el projecte i les seves necessitats. 

09 Feb 2022 Arriba material sòl radiant
Arribada del material per a la instal·lacio del sòl radiant

Arriba el material per a la instal·lació del sòl radiant que servirà per encalentir i donar confort tant a l'aula de emprenedoria com a l'espai de experimentació energètica. 

10 Feb 2022 Acondicionament superficie sòl radiant
Acondicionament del lloc on anirà el sol radiant

Els alumnes de segón curs del CFGM d'Instal·lacions de Producció de Calor han acondicionat la superficie on anirà el sòl radiant colocant la barrera impermeable i les planxes per instal·lar els tubs. A més s'han deixat preparats els colectors de impulsió i retorn de l'aigua calenta.

11 Feb 2022 Començam estesa del sòl radiant
Començam l'estesa del conductes del sòl radiant

Els alumnes de segón curs del CFGM d'Instal·lacions de Producció de Calor han fet la estesa dels tubs del sòl radiant seguint els plànols fets pels professors del departament de Energia i Aigua. 

16 Feb 2022 Connexionat als col·lectors
Connexionat dels conductes de sòl radiant als col·lectors
18 Feb 2022 Terminam d'instal·lar el sòl radiant
Terminam d'instal·lar el sòl radiant
21 Feb 2022 Omplim circuit d'aigua sól radiant
Omplim el circuit d'aigua del sól radiant
24 Feb 2022 Instal·lació juntes de dil·latació
Instal·lació de les juntes de dil·latació
02 Mar 2022 Solera de formigó
Realització d'una solera de formigó damunt el sòl radiant
11 Abr 2022 Instal·lació conductes climatització
Instal·lació de conductes de climatització
15 Abr 2022 Arribada de material...
Arribada de material...
20 Abr 2022 Diseny instal·lació de...
Diseny instal·lació de...
29 Abr 2022 Muntatge porta corredera
Muntatge de la porta corredera
02 Maig 2022 Acondicionament instal·lació elèctrica
Acondicionament instal·lació elèctrica

Els alumnes de FPB de Electricitat i electrònica juntament amb els de  Manteniment d'habitatges han realitzat l'acondicionament de les canalitzacions, quadres i registres elèctrics de la futura aula de emprenedoria, per tal de deixar-ho tot preparat abans de que venguin a tapar ses parets amb pladur.

21 Jun 2022 Muntatge quadre elèctric
Muntatge quadre elèctric Aula Emprenedoria
22 Sep 2022 Muntatge sistema d'il·luminació
Muntatge del sistema d'il·luminació en sostre tècnic
27 Oct 2022 Penjam rètol finançament
Penjam rètol finançament Aula emprenedoria

Els alumnes de FPB de Manteniment d'habitatges penjen davant de la porta de l'aula de emprenedoria un rètol informatiu del mode de finançament de les obres dutes a terme per a la seva construcció.