Banc de tasques amb motiu de la suspensió de l’activitat lectiva del centre

A través d’aquest enllaç podeu accedir a les tasques proposades pels professors per aquests dies de treball a distància. Aquestes tasques són obligatòries, seran corregides i avaluades pel professorat i comptaran per nota de la tercera avaluació.