Calendari PROVES LLIURES FP – maig 2021

EXÀMENS LLIURES TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA PROVES 2021

MÒDULS

PROFESSOR/A

DATA

PROVA

HORA

AULA

MATERIAL

TRACTAM. DOCUM. COMPTABLE

Antoni Morant Cladera

13/05/2021

10h.

durada 2h. 30 min..

A116

Calculadora i estris per escriure

 

EXÀMENS LLIURES TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES PROVES 2021

MÒDULS

PROFESSOR/A

DATA

PROVA

HORA i DURADA

AULA

MATERIAL

FOL

Maria Roig Adrover

04 de maig

11.20h

aprox. 1 hora

A116

Estris per escriure

RRHH I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Margalida Servera

05 de maig

10h.

durada 2h.

A116

Calculadora i estris per escriure

GESTIÓ DE RR HH

Margalida Servera

06 de maig

10h.

durada 2h.

A116

Calculadora i estris per escriure

PROCÉS INTEGRAL DE L’ACTIVITAT COMERCIAL

Bartomeu Gomila

10 de maig

10 h.

durada 3h.

A116

Calculadora i estris per escriure

ANGLÈS

Isabel Miralles

11 de maig

8:55 h

durada 2h.

A116

Estris per escriure

OFIMÀTICA I PROCÉS DE LA INFORMACIÓ

Andrés Lozano

12 de maig

10 h.

durada 3h.

A025

No cal portar material, el centre disposa d’ordinadors.

GESTIÓ DOC. JURÍDICA I EMPRESARIAL

Antoni Moranta Cladera

13 de maig

10h.

durada 2h. 30 min..

A116

Estris per escriure

COMUNICACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT

Maria Coloma Barceló

17 de maig

10h.

durada 3h.

A116

Estris per escriure, presentació digital del treball, treball fet a casa,

Podeu veure el tipus de examen, els continguts que entren i els criteris de qualificació pitjant en aquest enllaç