Certificats professionals que s’impartiran durant el curs 2024-2025

Nivell 2:

  • ADGD0308: Activitats de gestió administrativa 880h (Curs 24-25 440h i Curs 25-26 440h).
  • ELEE0109: Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió 920h (Curs 24-25 450h i Curs 25-26 490h).
  • ENAE0108: Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques 540h.
  • IMAR0208: Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques 500h.

Nivell 1:

  • IMPE0108: Serveis auxiliars d’estètica 360h.
  • ENAE0111: Operacions bàsiques en el muntatge i el manteniment d’instal·lacions d’energies renovables 540h.

Si estàs interessat, apunta’t al següent enllaç per rebre la informació i les dates d’inscripció: 

https://forms.gle/iXNNp6L1Ltn3AKWU8