Convocatòria de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà 2021

S’ha publicat la convocatòria de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà, que es podrà dur a terme a l’IES Llucmajor. Consultau aquí la informació relativa a aquest procés.

El calendari de la prova d’accés a grau mitjà és el següent:

– Matrícula: del 3 al 17 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.
– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 23 de març.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 24, 25 i 26 de març, ambdós inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 13 d’abril.
– Data de realització de la prova d’accés a grau mitjà: 12 i 13 de maig.
– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 20 de maig.

Quan es realitzaran les proves?

La prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà s’ha de fer els dies 12 i 13 de maig de 2021.
L’horari i l’ordre de desenvolupament de la prova s’han de publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web dels centres que fan la prova, amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar-se. Aquest horari i ordre són els següents:

a) Dia 12 de maig:
– 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
– 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).
b) Dia 13 de maig:
– 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).