Guia d’organització del temps a casa durant l’escenari B

Aquí us podeu descarregar una guia d’organització del temps i de seguiment de les tasques durant l’escenari B. Els alumnes la treballaran a l’institut amb els seus tutors, us animam a què també ho faceu a casa.  Enllaç al document