Inscripcions Proves Lliures FP

Del 6 al 18 de març estarà obert el termini per a fer inscripcions a les proves lliures d’FP.  A continuació vos anotam un resum del tràmit, consultau la informació completa i requisits a la web d’FP.

Cicles de proves lliures al CIFP Pere de Son Gall Al nostre centre es poden inscriure per fer proves lliures dels següents cicles:

 • ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa
 • ADG32_Tècnic Superior en Administració i finances
 • ELE21_Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 • ENA31_Tècnic Superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
 • IMA21_Tècnic en Instal·lacions de producció de calor (només dels mòduls de segon)
 • IMA22_Tècnic en Instal·lacions frigorífiques i de climatització (només dels mòduls de primer)
 • IMP21_Tècnic en Estètica i bellesa (només dels mòduls de primer)

Teniu en compte que en cas que vos matriculeu a varis mòduls, en cap cas la suma d’hores lectives dels mòduls matriculats poden  superar les 660 hores.

Formalització de les inscripcions S’ha de fer de forma presencial a la secretaria del centre, en horari de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h
Termini d’inscripcions Del 6 al 18 de març
Requisits d’inscripció
Estudis de Grau Mitjà
 • Tenir 18 anys o complir-los dins l’any 2024
 • Tenir requisits acadèmics per accedir als estudis (per ex. ESO)
Estudis de Grau Superior
 • Tenir 20 anys o complir-los dins l’any 2024. O bé per les persones que tenen titulació de Grau Mitjà poden accedir-hi amb 19 anys.
 • Tenir requisits acadèmics per accedir als estudis (per ex. batixlillerat, tenir un títol de Grau Mitjà…)
Documentació a aportar
Taxes
Mòduls de Grau Mitjà 9,29 euros/mòdul
Mòduls de Grau Superior 12,78 euros/mòdul

El pagament s’ha de fer a través del següent enllaç: https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx

Calendari realizació de les proves Del 2 al 31 de maig
Més informació https://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocataria_2024/

Telf. 971 660004 ext. 113, 103 i 102 – oficines@cifpperedesongall.org