Llibres 1r ESO

Tornar al llistat de llibres de text

ATENCIÓ!!  NO HEU DE COMPRAR CAP LLIBRE DE TEXT de 1r d’ESO, AQUESTA LLISTA TÉ CARÀCTER INFORMATIU, SOLAMENT.  Les llicències digitals dels llibres que apareixen en aquesta pàgina són només a títol informatiu.

Matèria Títol ISBN Autor/s Editorial Tipus Observacions
TOTES LES MATÈRIES No heu de comprar cap llibre de text a 1r ESO       Altres No heu de comprar cap llibre de text a 1r ESO
Anglès llicència digital       Llibre electrònic L’adquireix el centre, es paga amb la matrícula
Geografia i Història Material accés digital       Materials elaborats pel centre  
Biologia Material accés digital       Materials elaborats pel centre  
Matemàtiques Material accés digital     Anaya Materials elaborats pel centre  
Música Bloc d’Activitats Música I       Quadern/llibre activitats El centre us el facilita gratuïtament
Música Llicència digital   R. Sabater i J. González.   Llibre electrònic L’adquireix el centre, es paga amb la matrícula
Llengua i Literatura Castellana LLibres de lectura en castellà       Llibre de lectura Se us deixaran en préstec amb el projecte de lectura
Llengua i Literatura Castellana Llicència digital       Llibre electrònic L’adquireix el centre, es paga amb la matrícula
Llengua i Literatura Catalana Llibres de lectura en català       Llibre de lectura Se us deixaran en préstec amb el projecte de lectura
Llengua i Literatura Catalana Llicència digital       Llibre electrònic L’adquireix el centre, es paga amb la matrícula
Valors ètics Material accés digital       Materials elaborats pel centre  
Religió Catòlica Material accés digital       Materials elaborats pel centre  
Educació Plàstica i Visual Material accés digital       Materials elaborats pel centre S’haurà d’adquirir un lot de material. se us facilitarà el llistat a principi de curs.
Educació Física Material accés digital       Materials elaborats pel centre