Llibres GM Electricitat Electronica

Tornar al llistat de llibres de text

Matèria Títol ISBN Autor/s Editorial Tipus Observacions
General REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 9788495357755   PLCMADRID Llibre de text 1r curs
ELEE Electrotecnia ELECTROTECNIA 9788491610045   EDITEX Llibre de text 1r curs
Es complementarà amb material al Classroom
IEI Instal elec d’interior Instalaciones Electricas Interiores 9788490032862 Manuel Cabello EDITEX Llibre de text 1r curs
Al Automatització industrial AUTOMATISMES INDUSTRIALS 9788413213354 Juan C Martón EDITEX Llibre de text 1r curs
IDE Inst de distribució INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ 9788490033647 Juan Eduardo EDITEX Llibre de text 2n curs
Es complementarà amb material del professor
FTV Inst solars Instalaciones Solares 9788491618751 Maria Baselga Editex Llibre de text 2n curs