Llista provisional de persones admeses a les Proves Lliures d’FP 23-24

A continuació podeu consultar el llistat provisional de persones admeses per a realitzar les proves lliures d’FP al CIFP Pere de Son Gall.

Recordau que els dies 25, 26 i 27 de març estarà obert el termini de reclamacions contra aquesta llista provisional d’admesos, les reclamacions les podeu adreçar a la secretaria del centre, al C/ Gràcia, 73 de Llucmajor. Per a més informació oficines@cifpperedesongall.org i telèfon 971 660004.

Consultau aquí el calendari de tot el procediment.