Llistat de llibres FP

A continuació teniu el llistat de llibres necesaris per cursar els diferents cicles formatius professionals que oferim. Pensau que els mòduls de “FOL” i de “Empresa i Iniciativa Emprenedora” són comuns a molts dels cicles de GM i GS:

GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1r de Grau Mitjà
ISBN NOM  AUTORS  EDITORIAL
9788413661865 Tècnica Comptable, en català (Editorial Paraninfo) José Rey Pombo Paraninfo
9788417899479 Comunicació empresarial I atenció al client, en català MacMillan
9788417899486 Operacions administratives de compravenda (en català) Maria del Pilar Acebrón Ortega, J.Carlos Hernández Martínez i Pilar Mesguer Galar McMillan
9788417899455 Empresa i Administració McMillan
9780194738767 Business Result Pre-Intermediate 2nd Edition David Grant, Jane Hudson & John Hughes OXFORD UNIVERSITY PRESS

2on de Grau Mitjà

ISBN NOM  AUTORS  EDITORIAL
9788428361972 Operacions administratives de recursos humans (en català)
9788417899974 Tractament de la Documentació Comptable, en català (Editorial.Macmillan) Mª del Pilar Acebrón, Josefa Román, Juan Carlos Hernández y Pilar Meseguer MacMillan
ADMINISTRACIÓ I FINANCES
1r de Grau Superior
ISBN NOM  AUTORS  EDITORIAL
9788417899493 Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial, en català Jaime José Antón Pérez i Marçal Subiràs i Pugibet MacMillan
9788418356025 Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa, en català MacMillan
9788413661285 Proceso Integral de la Actividad Comercial (3a edición) Jose Rey Pombo Paraninfo
9788448624040 Comunicació i atenció al client (en català) Fco. Javier Ariza Ramírez, Juan Manuel Ariza Ramírez Mcgrawhill
9780194738866 Business Result Intermediate 2nd Edition John Hughes & Jon Naunton OXFORD UNIVERSITY PRESS
2n de Grau Superior
ISBN NOM  AUTORS  EDITORIAL
9788428361972 Gestión de Recursos Humanos Angel Maria Ayensa Esparza Paraninfo
9788417899509 Gestió Financera, en català (Editorial Macmillan) Eduardo Muñoz Cabanes y Patricia Ruíz Pelayo MacMillan
9788417899516 Comptabilitat i Fiscalitat, en català Macmillan
9788448612122 Gestió Logística i Comercial (Editorial Mcgrawhill) (en castellà) Mª José Escudero Serrano Paraninfo
BELLESA I ESTÈTICA
1r de Grau Mitjà
ISBN NOM  AUTORS  EDITORIAL
9788497324168 Maquillaje Paraninfo
9788416852536 Técnicas de higiene facial y corporal Videocinco

2on de Grau Mitjà

ISBN NOM  AUTORS  EDITORIAL
9788497325653 Depilación mecánica y decoloración del vello Paraninfo
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
1r de Grau Mitjà
ISBN NOM  AUTORS  EDITORIAL
9788495357878 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSION Abans de començar el curs PLC MADRID
9788413213354 AUTOMATISMES INDUSTRIALS (El professor indicarà) DIGITAL EDITEX
MÒDULS COMUNS: FOL i EMPRESA
ISBN NOM  AUTORS  EDITORIAL
9788413679136 Formació i Orientació Laboral Paraninfo
9788428359160 Empresa i iniciativa emprenedora Paraninfo