Llistes Definitives i MATRICULA FP Setembre

Aquí podeu consultar les llistes DEFINITIVES d’admesos a FP, a 22 de setembre de 2021

Aquestes llistes són DEFINITIVES. Les classes s’inicien el 24 de setembre, per tant la matrícula s’ha de formalitzar entre avui i demà dia 23.


PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA,

Si ja heu estat alumne/a d’aquest centre amb anterioritat únicament heu de fer el pagament i enviar el justificant al correu matricula@redols.caib.es/llucmajorfp. AQUÍ TENIU LES INSTRUCCIONS PER FER EL PAGAMENT.


Si NO heu estat alumne/a d’aquest centre amb anterioritat:

  1. Pagament de la quotaHeu d’indicar al CONCEPTE únicament EL NOM DE L’ALUMNE I EL CURS AL QUE ES MATRICULA. Teniu l’import de les quotes més avall.
  2. Enviar els documents de matrícula i autoritzacions al correu matricula@redols.caib.es/llucmajorfp indicant a l’assumpte únicament el NOM COMPLET DE L’ALUMNE i el curs al qual us voleu matricular. Aquests documents són:
  3. DNI’s 2 cares
    Obligatori Obligatori Només FP Bàsica, si cal
    • de l’alumne
    • dels progenitors o tutors legals

QUOTA A INGRESSAR:

FP Bàsica FP Grau Mitjà
(tots excepte…)
FP Grau Superior
(tots, excepte…)
quota normal 45 € 62 € 107 €
Família
Nombrosa o
monoparental*
30 € 47 € 92 €

(*) Per adherir-se al descompte de família nombrosa o monoparental, cal enviar el títol de família nombrosa a matricula@redols.caib.es/llucmajorfp  indicant en l’assumpte el nom complet de l’alumne i el curs al que es vol matricular.