Llistes DEFINITIVES Proves Accés a Grau Mitjà i Proves Lliures FP

Es fa públic el Llistat DEFINITIU d’admessos i exclosos a les PROVES D’ACCÉS A GRAU MITJÀ.  Anteriorment, havíem publicat la llista provisional.

També es fa públic el llistat DEFINITIU de les sol·licituds a Proves Lliures a GM d’administració i gestió, i també el llistat DEFINITIU de les sol·licituds a Proves Lliures GS d’administració i finances.  Anteriorment haviem públicat les lllistes provisionals.

Si voleu presentar alguna reclamació a aquestes llistes, enviau un correu electrònic a secretariaies@redols.caib.es/llucmajorfp