Matrícula d’FP per a NOU ALUMNAT curs 2024-25 (PROCÉS TANCAT – NOMÉS INFORMATIU)

MATRÍCULA D’FP PER NOUS ALUMNES  –   Dies 17,18 i 19 de juliol (PROCÉS TANCAT – NOMÉS INFORMATIU)

En aquest procés s’hi han de matricular les persones que han obtingut plaça al CIFP Pere de Son Gall a les llistes definitives per al primer curs de grau bàsic, grau mitjà i grau superior de tots els cicles.

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

1r.
Assegura’t que has estat ADMÉS/A al CIFP Pere de Son Gall
Consulta les llistes definitives  EL PROCÉS DE MATRÍCULA S’OBRIRÀ EL DIA 17 DE JULIOL. NO S’HA DE FER EL PAGAMENT DE MATRÍCULA NI ENVIAR DOCUMENTACIÓ AL CENTRE FINS AL MOMENT DE LA PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES D’ADMESOS.
2n. 

 

Fes el pagament de la quota de matrícula

Revisa quina quantia et pertoca pagar i fes l’ingrés amb l’opció 1, 2 o 3

INFORMACIÓ SOBRE LA QUOTA A PAGAR La quota depèn dels estudis que es cursin i de si et matricules a tot el curs complet o només a algun mòdul. Les quotes inclouen: assegurança escolar, material fungible d’ús general, material didàctic dels departaments.

QUOTA PER CURS COMPLET
Estudis Quota normal   Quota reduïda per a famílies nombroses i/o monoparentals (s’ha d’acreditar amb el carnet de l’IMAS) 
Grau Bàsic 38 €  23 €
Grau Mitjà 53 €   37 € 
Grau Superior 91 €  76 € 

 

QUOTA PER MÒDUL 
Estudis Quota normal Quota reduïda per a famílies nombroses i/o monoparentals (s’ha d’acreditar amb el carnet de l’IMAS) 
Preu unitari per mòdul Preu unitari per mòdul
Grau Bàsic 7,40 €  4,40 € 
Grau Mitjà 10,60 €  7,60 € 
Grau Superior 18,20 €  15,20 € 

En el cas de només matricular-se a alguns mòduls, heu de pagar la quota per mòdul pel número de mòduls a què vos matriculau. 

Opció 1:

pagament online amb targeta 
  • Accediu al següent enllaç: https://bit.ly/pagamentonlinetargeta 
  • Concepte: Nom i llinatges de l’alumne/a + curs 24/25
  • Import: el que figura a la taula anterior. 
  • Guardau el justificant de pagament
Opció 2

Ingrés al caixer la Caixa

 

  • Inseriu la targeta de dèbit o crèdit. 
  • Triau l’opció “pagaments, impostos i devolucions”. 
  • Introduïu el vostre PIN
  • Triau l’opció “operar amb codi de barres” i escanejau el codi de barres.
  • Introduïu l’import a pagar segons el quadre anterior. 
  • Introduïu Nom i llinatges de l’alumne/a + curs 24/25
  • Confirmau l’operació i recolliu els justificants.

Nota: no cal ser clients de l’entitat bancària, no es cobra comissió per l’operació. 

 

Opció 3:

Ingrés per transferència bancària 

 

 • Número de compte: ES64 2100 0052 1902 0055 0184
 • Concepte: Nom i llinatges de l’alumne/a + curs 24/25
 • Import: el que figura a la taula anterior.
 • Si demana un codi, heu de posar 0836481
 • Guardau el justificant de pagament.
3r.
Emplena la documentació i entrega-la a la secretaria del centre

 

Matrícula en línia:

Enviar un correu electrònic a la següent adreça: oficines@cifpperedesongall.org aportant la següent documentació: 

Una vegada enviada tota documentació i revisada rebreu un correu de confirmació de matrícula al centre o d’esmena de falta de documentació. La matrícula no serà efectiva en cas de falta de documents, falta de signatura o falta de dades.

Matrícula presencial al centre:

Podeu formalitzar la matrícula de forma presencial al centre aportant la documentació següent:

El pagament de matrícula el podeu fer en qualsevol de les opcions indicades anteriorment o també al centre amb targeta de crèdit.

4t. Altra documentació adicional (només casos especials)
 • En els casos de famílies nombroses i/o monoparentals, cal enviar també el carnet de l’IMAS que ho acrediti. Les famílies nombroses i/o monoparentals de categoria especial no han de pagar quota de matrícula.

Per a dubtes o aclariments, contactau amb la secretaria del centre. 971 660004 – oficines@cifpperedesongall.org