MATRICULA EOIES

MATRÍCULA EOIES ANGLÈS, FRANCÈS I ALEMANY
Del 8 al 22 de març
 
Més informació:

Termini: 8/03/21 – 22/03/21

Passes a seguir a l’hora de matricular-se en l’EOI de Palma:

  • Passa 1: Omplir el formulari online d’introducció de dades personals
  • Passa 2: Realitzar el pagament de la taxa de matrícula.
  • Passa 3: Lliurar els resguards de matrícula, del pagament i la documentació justificativa al professor tutor de l’IES.

 

Procés de matrícula

1. S’ha de fer la INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA.L’enllaç per a la matrícula s’activarà a partir del dia 8 de març

Per qualsevol dubte consultau TUTORIAL

2. S’ha de fer el pagament de forma presencial o online

a) Ompliu les dades personals al formulari de pagament (model 046)

b) Finalitzau i triau entre:

c1) pagar (per pagar online). Si pagau online heu d’imprimir el resguard d’haver realitzat el pagament.

c2) imprimir (per imprimir el formulari i pagar després a una entitat bancària col·laboradora (CaixaBank, Banca March, Bankia, BBVA, Colonya, Caixa Pollença )

A – PAGAMENT TAXA NORMAL EOIES – 23,25 €

B – PAGAMENT TAXA FAMÍLIA NOMBROSA EOIES – 11,63 €

C- EXEMPCIÓ DE PAGAMENT DE TAXES – 0,00 €

 

Sol·licitud d’adaptació de proves amb justificació documental

 

Taxa ordinària:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6133

 

Taxa família nombrosa general:

http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto

O bé fent l’ingrés, mitjançant el model 046 imprès, a una de les següents entitats bancàries col·laboradores; Banca March; CaixaBank; BBVA; Banco Popular (Banc de Crèdit Balear); Cajamar; Colonya o Caixa de Pollença.

 

3.- Heu de dur al professor de l’idioma que us examina,  Anabel Valenzuela (anglès) Montse Germà (francès) Ana López (alemany) la següent documentació:

 

–       Fotocòpia del DNI o NIE.  Si tenen un NIE provisional, hauran d’adjuntar una còpia del passaport en vigor.

–       Una fotografia (només si són nous alumnes).

–       Resguard de la inscripció online.

–       Resguard del pagament de les taxes de matrícula.

–       Justificant de les reduccions o exempcions en cas de tenir-ne dret. (El llistat d’exempcions i bonificacions es detallen a la resolució).

–       Si escau, una sol·licitud d’adaptació a les proves per a persones amb dificultats específiques.

Per a qualsevol dubte consultau els professors de la matèria.