MATRÍCULA FP primers cursos curs 21/22

Sol·licitud de plaça i Matrícula FP a 1r curs

OFERTA FORMATIVA  a l’IES Llucmajor:  clicau als enllaços per a obtenir més informació.

 

SOL·LICITUD DE PLAÇA

Sol·licitud de plaça pels alumnes que volen cursar 1r curs d’FP (clicau per a més informació).

  • Totes les famílies professionals (Administratiu, Electricitat, Imatge personal i Manteniment)
  • Ttots els nivells (FPBàsica, GM i GS).

 

Atenció!!  Han de tornar a participar en el procés d’admissió les persones que han de repetir curs, és a dir, aquells que no promocionen a segon curs. També han de participar del procés d’admissió en el cas que els mòduls suspesos superen el 50 % de la càrrega lectiva anual dels mòduls matriculats.

Atenció!! Si no heu obtingut plaça al juny, heu de tornar a sol·licitar plaça al setembre!!  També podeu optar-hi si voleu optar a places distintes a les obtingudes al juny.

 

CALENDARI a tenir en compte:

 • Llistes provisionals:  9 de juliol
 • Reclamacions:  9 al 13 de juliol (penjarem model)
 • Llistes definitives:  20 de juliol
 • Matrícula:  del 20 al 22 de juliol (ampliarem informació més endavant)

 

PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA, Heu de fer aquestes accions:

 1. Pagament de la quota, tan aviat com pugueu.  Heu d’indicar al CONCEPTE únicament EL NOM DE L’ALUMNE I EL CURS AL QUE ES MATRICULA. Teniu l’import de les quotes més avall.
 2. Enviar els documents de matrícula i autoritzacions al correu matricula@redols.caib.es/llucmajorfp indicant a l’assumpte únicament el NOM COMPLET DE L’ALUMNE i el curs al qual us voleu matricular. Aquests documents estan accessibles més amunt, en aquesta mateixa pàgina.
 3. DNI’s 2 cares
  Obligatori Obligatori Només FP Bàsica, si cal
  • de l’alumne
  • dels progenitors o tutors legals
 4. La matrícula es farà des de la secretaria del centre una vegada hàgim comprovat que tots els documents són correctes. Podreu consultar la matrícula al gestib seguint aquestes instruccions.

QUOTA A INGRESSAR:

FP Bàsica FP Grau Mitjà
(tots excepte…)
FP Grau Superior
(tots, excepte…)
quota normal 45 € 62 € 107 €
Família
Nombrosa o
monoparental*
30 € 47 € 92 €

(*) Per adherir-se al descompte de família nombrosa o monoparental, cal enviar el títol de família nombrosa a matricula@redols.caib.es/llucmajorfp  indicant en l’assumpte el nom complet de l’alumne i el curs al que es vol matricular.

 

Si la matrícula no és d’un curs complet, el pagament es calcula en base els mòduls matriculats.