MATRÍCULA FP segons cursos curs 21/22

Formalització Matrícula IES LLUCMAJOR 2n CURS FP

  • 2n FP Bàsica
  • 2n FP de Grau Mitjà
  • 2n FP de GS

 

L’alumnat que accedeix al SEGON CURS dels ensenyaments de formació professional basta que faci el pagament de la quota indicant el NOM COMPLET DE L’ALUMNE i EL CURS AL QUAL ES MATRICULA.  En el cas que passi a 2n curs amb algun mòdul pendent, aquest no s’ha de pagar.

 

L’alumnat que NOMÉS HA DE REPETIR ALGUN MÒDUL de segon curs, hauran de:

  • Fer el pagament corresponent (veure taula amb preus de mòduls solts)
  • Enviar-nos un correu a secretariaies@redols.caib.es/llucmajorfp, indicant els mòduls als quals es vol matricular i que adjunti el resguard de pagament.

 

Alumnes que VÉNEN D’UN ALTRE CENTRE, hauran de:

  • Fer el pagament corresponent
  • Enviar-nos un correu a secretariaies@redols.caib.es/llucmajorfp, indicant els mòduls als quals es vol matricular i que adjunti el resguard de pagament i la documentació següent.

Documents per a la matrícula:  Imprimiu aquests documents, emplenau-los, signau-los i escanejau-los per poder-los enviar.  Una foto amb el mòbil, si es ben llegible, també va bé.

DNI’s 2 cares
Obligatori Obligatori Només si cal
 • de l’alumne
 • dels progenitors o tutors legals

 

Caledari de matrícula

 

FP Bàsica FP Grau Mitjà
(tots excepte…)
2n curs FP GM Gestió Administrativa** FP Grau Superior
(tots, excepte…)
2n curs
FP GS Administració i Finances**
quota normal 45 € 62 € 92 € 107 € 137 €
Família
Nombrosa o
monoparental*
30 € 47 € 77 € 92 € 122 €

(*) Per adherir-se al descompte de família nombrosa o monoparental, cal enviar el títol de família nombrosa a matricula@redols.caib.es/llucmajorfp  indicant en l’assumpte el nom complet de l’alumne i el curs al que es vol matricular.

(**) Inclou la llicència al Programa Empresa a l’Aula que costa 30€, evitant així l’adquisició de cap llibre de text en les matèries que s’utilitza aquest programari.

 

MATRÌCULA PER MÒDULS SOLTS:

FP Bàsica FP Grau Mitjà
(tots excepte…)
2n curs FP GM Gestió Administrativa
Empresa a l’aula**
FP Grau Superior
(tots, excepte…)
2n curs
FP GS Administració i Finances
Simulació Empresarial**
Cost mòdul 10 € 13 €  43 € 18 € 48 €