OBERTURA DE MATRÍCULES – Alumnat de 2n i repetidors Curs 2024-25

MATRÍCULA D’FP PER ALUMNAT de 2n i/o REPETIDORS   –   Del 8 al 19 de juliol 

En aquest procés s’hi han de matricular les persones que continuen els seus estudis al CIFP Pere de Son Gall durant el curs 24/25, cursant SEGON o repetidors que cursen només algunes assignatures de primer AMB PLAÇA RESERVADA (en aquest cas el curs passat superaren el 50% o més de la càrrega lectiva de primer).

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

1r. 

 

Fes el pagament de la quota de  matrícula

Revisa quina quantia et pertoca pagar i fes l’ingrés amb l’opció 1 o l’opció 2.

INFORMACIÓ SOBRE LA QUOTA A PAGAR La quota depèn dels estudis que es cursin i de si et matricules a tot el curs complet o només a algun mòdul. Les quotes inclouen: assegurança escolar, material fungible d’ús general, material didàctic dels departaments.

QUOTA PER CURS COMPLET
Estudis Quota normal   Quota reduïda per a famílies nombroses i/o monoparentals (s’ha d’acreditar amb el carnet de l’IMAS) 
Grau Bàsic 38 €  23 €
Grau Mitjà 53 €   37 € 
Grau Superior 91 €  76 € 

 

QUOTA PER MÒDUL 
Estudis Quota normal Quota reduïda per a famílies nombroses i/o monoparentals (s’ha d’acreditar amb el carnet de l’IMAS) 
Preu unitari per mòdul Preu unitari per mòdul
Grau Bàsic 7,40 €  4,40 € 
Grau Mitjà 10,60 €  7,60 € 
Grau Superior 18,20 €  15,20 € 

En el cas de només matricular-se a alguns mòduls, heu de pagar la quota per mòdul pel nombre de mòduls a què us matriculeu. 

Opció 1:

pagament online amb targeta 
  • Accediu al següent enllaç: https://bit.ly/pagamentonlinetargeta 
  • Concepte: Nom i llinatges de l’alumne/a + curs 24/25
  • Import: el que figura a la taula anterior. 
  • Guardau el justificant de pagament
Opció 2

Ingrés al caixer la Caixa. 
  • Inseriu la targeta de dèbit o crèdit. 
  • Triau l’opció “pagaments, impostos i devolucions”. 
  • Introduïu el vostre PIN
  • Triau l’opció “operar amb codi de barres” i escanejau el codi de barres.
  • Introduïu l’import a pagar segons el quadre anterior. 
  • Introduïu Nom i llinatges de l’alumne/a + curs 24/25
  • Confirmau l’operació i recolliu els justificants.

Nota: no cal ser clients de l’entitat bancària, no es cobra comissió per l’operació. 

Opció 3:

Ingrés per transferència bancària 
  • Número de compte: ES64 2100 0052 1902 0055 0184
  • Concepte: Nom i llinatges de l’alumne/a + curs 24/25
  • Import: el que figura a la taula anterior.
  • Si demana un codi, heu de posar 0836481
  • Guardau el justificant de pagament.

 

2n. 
Matrícula als cicles formatius del dia 8 al 19 de juliol
Matrícula NO presencial:
Enviar un correu electrònic a la següent adreça: oficines@cifpperedesongall.org aportant la següent documentació:

Una vegada enviada tota documentació i revisada rebreu un correu de confirmació de matrícula al centre o d’esmena de falta de documentació. La matrícula no serà efectiva en cas de falta de documents, falta de signatura o falta de dades.

També podeu formalitzar la matrícula de forma presencial a la secretaria del centre de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00. 

3r. Altra documentació adicional (només casos especials)
 • En els casos de famílies nombroses i/o monoparentals, cal enviar també el carnet de l’IMAS que ho acrediti. Les famílies nombroses i/o monoparentals de categoria especial no han de pagar quota de matrícula.
 • En els casos de què es matriculin només a alguns mòduls, cal enviar a oficines@cifpperedesongall.org el nom dels mòduls a què es vol matricular.