Procés d’admissió a FP (curs 2024-25)

El tràmit d’admissió a Formació Professional Grau Bàsic, Grau Mitjà i Grau superior romandrà obert del 3 al 28 de juny.

Teniu tota la informació oficial en aquest enllaç. A mode de resum indicar-vos que:

  • El procés d’admissió és per alumnes de primer curs.
  • L’alumnat que accedeix al segon curs dels ensenyaments de formació professional i l’alumnat que ha de repetir algun mòdul, podran formalitzar la matrícula directament a la secretaria del CIFP Pere de Son Gall els dies 17, 18 i 19 de juliol. 
  • Han de tornar a participar en aquest procés d’admissió les persones que han de repetir curs, és a dir, aquells que no promocionen a segon curs i que els mòduls suspesos superen el 50% de la càrrega lectiva anual dels mòduls matriculats.
  • No han de participar en el procediment d’admissió, ni presentar sol·licitud, però si han de matricular-se, els alumnes repetidors que hagin superat el 50% de la càrrega lectiva anual dels mòduls matriculats que es matriculin en el mateix centre, cicle i curs que en el curs acadèmic precedent.

GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Sol·licitud feta mitjançant sistema autenticat (usuari Gestib, sistema Cl@ve): El centre educatiu destinatari de la sol·licitud només ha de recuperar el tràmit. Si s’ha d’aportar documentació justificativa que el GESTIB no pot consultar telemàticament, la persona interessada ha d’imprimir el justificant de la sol·licitud d’admissió i juntament amb la documentació, l’ha de presentar escannejats (o fotografia nítida) mitjançant l’adreça electrònica oficines@cifpperedesongall.org. També podeu lliurar la documentació presencialment a la secretaria del centre (horari d’atenció al públic de 8:00 a 14:00).

Sol·licitud feta mitjançant sistema anònim: l’usuari ha d’acudir al centre educatiu sol·licitat en primera opció per validar la seva sol·licitud telemàtica.
S’ha de lliurar presencialment la sol·licitud d’admissió telemàtica i la documentació a la secretaria del centre sol·licitat en primera opció. També pot trametre la sol·licitud i la documentació adient (fotocòpia DNI alumne i la documentació corresponent) al correu electrònic oficines@cifpperedesongall.org si el nostre centre és el centre sol·licitat en primera opció.
El centre docent que rep presencialment la sol·licitud d’admissió ha de comprovar amb la persona sol·licitant que està ben emplenada i que hi adjunta tota la documentació que s’hi indica.

Calendari del procés d’admissió a FP