Publicació barem de selecció professorat curs de manteniment instal·lacions frigorífiques

En data de 15/02/2021 es publica el barem de selecció del professorat per impartir el mòdul de manteniment d’instal·lacions frigorífiques.

El termini per formular al·legacions finalitza el divendres dia 19 a les 12:00. Aquestes s’han d’adreçar al registre de l’IES Llucmajor.

Podeu consultar el barem de selecció aquí.