Sobre la PBAU, les universitats i altres sortides quan acabam batxillerat

A través del següent enllaç accedireu a informació rellevant referent a la PBAU i a les sortides una vegada acabat batxillerat.