Un solar propietat de l’AMIPA nou espai educatiu a l’IES

Volem agrair a l’APIMA la cessió d’ús del solar de la seva propietat annex a l’IES. 
A pesar que el pot fer servir qualsevol docent a qualsevol matèria, s’ha estat adequant per al seu ús a les classes d’Educació Física. A les imatges
podeu veure les diferents zones que s’han creat i com la gaudeixen els nostres alumnes: 
També volem agrair a l’ajuntament de Llucmajor l’ajuda en les tasques de neteja del solar