Visita del mòdul ELE21B – Electricitat a les obres per la instal·lació d’una xarxa soterrada de baixa tensió.

Dia 19 de gener els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, juntament amb el seu tutor i professor d’Instal·lacions d’enllaç i Centres transformadors, D. Sebastià Adrover, vàrem visitar les obres per a la instal·lació d’una xarxa de baixa tensió soterrada. Aquesta visita està integrada en el marc del concepte de la transversalitat dels aprenentatges, ja que s’integren la part teòrica de l’aula amb la part real, la humana, el respecte i la protecció del medi ambient. Es varen veure i comentar les diverses parts de les obres i també es varen realitzar les mesures reglamentàries. Per acabar, vàrem fer un berenar de germanor.