Certificat de Professionalitat en Sistemes Microinformàtics

1

Curs

600 h

Lectives

40 h

Empresa

Horabaixes

DL-DV
Objectius

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de realitzar funcions de planificació, organització i gestió d’activitats de màrqueting, investigació comercial, publicitat i relacions públiques en empreses de qualsevol sector.

Podràs treballar per compte propi realitzant activitats de comunicació i publicitat i esdeveniments en l’àmbit públic o privat o bé treballar per compte aliè exercint la teva activitat en els departaments de màrqueting, comunicació i gabinets de premsa i comunicació de qualsevol empresa o organització, o en empreses de comunicació, agències de publicitat i esdeveniments de l’àmbit públic o privat, així com en empreses, organitzacions i instituts d’investigació de mercat i opinió pública

Accés directe:

 •  Estar en possessió del títol de batxillerat LOGSE.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat experimental, COU o equivalent.
 • Estar en possessió del títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
 • Estar en possessió d’una titulació universitària o equivalent, a la qual es va accedir sense els requisits acadèmics.
 • Estar en possessió del títol de Tècnic en Grau Mitjà.

Amb una prova d’accés:

 • Poden realitzar la prova d’accés els alumnes que tenguin 19 anys o que els compleixin durant l’any natural de realització de la prova.
 • Sortida professional 1
 • Sortida professional 2
 • Sortida professional 3
 • Característica 1
 • Característica 2

Un cicle formatiu de grau superior.
Aquest títol tendrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau superior de les famílies professionals de …

PRIMER CURSSEGON CURS
Comunicació Empresarial i Atenció al Client (5h/setmanals)Operacions Administratives de Recursos Humans  (7h/setmanals)
Operacions Administratives de Compra Venda (4h/setmanals)Empresa a l’Aula (8h/setmanals)
Empresa i Administració (3h/setmanals)Operacions Auxiliars de Gestió de Tresoreria (8h/setmanals)
Tractament Informàtic de la Informació (7h/setmanals)Formació en centres de treball (400h/Tercer Trimestre)
Tècnica Comptable (3h/setmanals) 
 Formació i Orientació Laboral (3h/setmanals) 
Anglès (5h/setmanals) 

Mòduls del Cicle

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Mòduls del Cicle

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…