C.P. en Muntatge i manteniment d’Instal·lacions de Climatització i Ventilació-Extracció – IMAR0208

Modular
(Nivell 2)
380 h
Lectives
120 h
Empresa
Horabaixa
DL-DV
Enllaços d'interes

A realitzar les operacions de muntatge, manteniment i reparació d’instal·lacions de climatització, ventilació-extracció i filtrat d’aire, d’acord amb els processos i plans de muntatge i manteniment, amb la qualitat requerida, complint amb la normativa i reglamentació vigent, en condicions de seguretat personal i mediambiental.

 • Instal·lador de conduccions d’aire condicionat i ventilació.
 • Mecànic reparador d’equips industrials de refrigeració i climatització.
 • Instal·lador-ajustador d’instal·lacions de refrigeració i aire condicionat.
 • Operador de planta d’aire condicionat.
 • Operador de planta de ventilació i calefacció.
 • Instal·lador-muntador d’equips de climatització-ventilació-extracció en xarxes de distribució i equips terminals.
 • Mantenidor-reparador d’equips de climatització-ventilació-extracció en xarxes de distribució i equips terminals.

Cal estar inscrits al SOIB com a demandants d’ocupació. https://soib.es/inscripcio-com-a-demandant/ 

El curs està principalment dirigit a persones desocupades, no obstant es reserven el 30% de les places per a persones ocupades.

Per accedir al curs cal tenir alguna de les següents titulacions

a) Tenir el títol de graduat en educació secundaria obligatòria (ESO) 

b) Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos 

c) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 

d) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir, en el cas de que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional. 

e) Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir 

f) Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FP1) 

g) Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà: 

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell acadèmic superior
  • Tenir un títol de formació professional bàsica
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional 

h) Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys 

i) Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

Més informació sobre els requisits d’accés: 

https://drive.google.com/file/d/1yOsFq1H1HXOeG9FnT4jnam8B3SRnHJp3/view?usp=sharing

 

Els certificats de professionalitat es poden fer modulars i de forma independent. Per exemple, es pot fer el segon mòdul sense haver fet el primer.

Cal tenir en compte no obstant, que el mòdul de pràctiques només es pot realitzar una vegada s’han superat la resta de mòduls. Així mateix el mòdul de pràctiques es pot convalidar en cas què s’hagi treballat al mateix sector d’activitat.

Calendari: Del 22 de novembre a l’11 de juny de 2024


Entrevistes: 14/11/2023

 

Horari: De dilluns a divendres de 16.00h a 20.00h.

 

Consultau el calendari escolar.

 

Avís: les dates i horari poden patir variacions per a una millor organització del curs.

Per cursar amb aprofitament aquests cursos, es poden sol·licitar beques transport, manutenció, conciliació… Per a més informació: https://soib.es/beques-i-ajuts/

INSCRIPCIONS OBERTES

 

Formalitzau la vostra inscripció emplenant el següent formulari: https://forms.gle/Pe1vEGqg5kn9tNjHA

 

Recordau que per a què la inscripció sigui vàlida cal que envieu al centre la documentació sol·licitada per mail.

Atenció telefònica: 971 66 00 04 ext.118 – 601 90 6366

 

Atenció per whatsapp: 601 906366

 

Atenció per mail: soibcursos@cifpperedesongall.org

 

Si vols rebre informació sobre els cursos que organitzam al CIFP Pere de Son Gall, et pots donar d’alta al nostre grup de difusió per whatsapp, ho pots fer accedint al següent enllaç: https://chat.whatsapp.com/BKM75atiNqDK75H3lniAcd