FP Instal·lació i Manteniment

FPB IMA

Formació Professional Bàsica Manteniment d'Habitatges (IMA12)

IMAI0108

Certificat de Professionalitat: Operacions de lampisteria i calefacció - climatització domèstica

IMAR0408

Certificat de Professionalitat: Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques