FP Electricitat i Electrònica

FPB ELE

Formació Professional Bàsica Electricitat i Electrònica (ELE11)

CFGM ELE

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (ELE21)

ENAE0108

Certificat de Professionalitat: Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Solars Fotovoltaiques