FP Energia i Aigua

CFGS ENA

Cicle Formatiu de Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica (ENA31)

ENAE0111

Certificat de Profesionalitat: Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energies renovables

ENAE0108

Certificat de Profesionalitat: Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Solars Fotovoltaiques