FP INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

CFGS IFCT

Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (IFC32)

IFCT0209

Certificat de Professionalitat: Sistemes Microinformàtics