Mòduls FPGB Electricitat i Electrònica

Mòduls 1er Curs (100h a empresa)

Instal·lacions elèctriques i domòtiques (9h setmanals)

Equips elèctrics i electrònics
(8h setmanals)

Ciències Aplicades I
(5h setmanals)

Comunicació i Ciències Socials I
(5h setmanals)

Itinerari personal per a l'ocupabilitat
(2h setmanals)

Tutoria (1h setmanal)

Mòduls 2on Curs (400h a empresa)

Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades
(8h setmanals)

Instal·lacions de Telecomunicacions
(8h setmanals)

Ciències Aplicades II
(5h setmanals)

Comunicació i Ciències Socials II
(6h setmanals)

Projecte intermodular d’aprenentatge col·laboratiu
(2h setmanals)

Tutoria (1h setmanal)