Mòduls FPB Electricitat i Electrònica

Mòduls 1er Curs

Instal·lacions elèctriques i domòtiques (10h setmanals)

Equips elèctrics i electrònics
(8h setmanals)

Ciencies Aplicades I
(5h setmanals)

Comunicació i Societat I
(6h setmanals)

Tutoria (1h setmanal)

Mòduls 2on Curs

Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades
(7h setmanals)

Instal·lacions de Telecomunicacions
(8h setmanals)

Ciencies Aplicades II
(6h setmanals)

Comunicació i Societat II
(8h setmanals)

Tutoria (1h setmanal)

Formació a Centres de Treball
(240h - 3er trimestre)