Mòduls FPB Manteniment d’habitatges

Mòduls 1er Curs

Operacions de conservació a l’habitatge i muntatge d’accesoris (10h setmanals)

Muntatge d’equips de climatització
(3h setmanals)

Lampisteria i calefacció bàsica (5h setmanals)

Comunicació i Societat I
(6h setmanals)

Ciencies Aplicades I
(5h setmanals)

Tutoria (1h setmanal)

Mòduls 2on Curs

Xarxes d’evacuació
(6h setmanals)

Manteniment bàsic d’instal·lacions electrotècniques (8h setmanals)

Ciencies Aplicades II
(6h setmanals)

Comunicació i Societat II
(8h setmanals)

Tutoria (1h setmanal)

Formació a Centres de Treball
(240h - 3er trimestre)