Departament d'Orientació
MARINA CASTAÑO CAÑELLAS
Professor/a
Contacte
Dijous, 18:00
ÁNGELES ALEJANDRA MARQUINA PADILLA
Professor/a
Contacte
Divendres, 11:15
MIQUELA BORDOY MESQUIDA
Cap de Departament
Contacte
ENRIC BUSELHAM CELIÁ
Professor/a
Contacte
Dimecres, 12:10
MARÍA JOSÉ TOMÁS JIMÉNEZ
Professor/a
Contacte
Divendres, 08:00
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA ILLÁN
Professor/a
Contacte
Dimecres, 09:50
JORGE QUINTANA RUIZ
Professor/a
Contacte
Divendres, 11:15
ROSA BARCELÓ TOUS
Professor/a
Contacte
Divendres, 08:55
Informació del departament