Departament d'Orientació
MARINA CASTAÑO CAÑELLAS
Professor/a
Contacte
Dijous, 18:00
mcastano@cifpperedesongall.org
ÁNGELES ALEJANDRA MARQUINA PADILLA
Professor/a
Contacte
Divendres, 11:15
amarquina@cifpperedesongall.org
MIQUELA BORDOY MESQUIDA
Cap de Departament
Contacte
mbordoy@cifpperedesongall.org
ENRIC BUSELHAM CELIÁ
Professor/a
Contacte
Dimecres, 12:10
ebuselham@cifpperedesongall.org
MARÍA JOSÉ TOMÁS JIMÉNEZ
Professor/a
Contacte
Divendres, 08:00
mjtomas@cifpperedesongall.org
ROSA BARCELÓ TOUS
Professor/a
Contacte
Divendres, 08:55
rbarcelo@cifpperedesongall.org
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA ILLÁN
Professor/a
Contacte
Dimecres, 09:50
mcgarcia@cifpperedesongall.org
JORGE QUINTANA RUIZ
Professor/a
Contacte
Divendres, 11:15
jquintana@cifpperedesongall.org
Informació del departament