Departament d'Electricitat i electrònica (F.P.)
SALVADOR LEOPOLDO SANCHEZ GOMEZ
Professor/a
Contacte
Dijous, 08:55
slsanchez@cifpperedesongall.org
KIKO RODRÍGUEZ CARBALLÉS
Tutor/a FCT
Contacte
Divendres, 08:55
krodriguez@cifpperedesongall.org
JAUME MESTRE GENOVART
Professor/a
Contacte
jmestre@cifpperedesongall.org
PERE MITJÀ SERRA
Tutor/a FCT ELE21B
Contacte
Dimarts, 13:05
pmitja@cifpperedesongall.org
MARINA FORTEZA SUREDA
Professor/a
Contacte
Dijous, 13:05
mforteza@cifpperedesongall.org
MIQUEL TORRENS VIDAL
Tutor/a FCT ELE11B
Contacte
Dijous, 13:05
mtorrens@cifpperedesongall.org
JOSE CARBO FAYOS
Tutor/a ELE11A
Contacte
Dimarts, 08:55
jcarbo@cifpperedesongall.org
MARIA ANTÒNIA CARBONELL CRESPÍ
Tutor/a ELE21D
Contacte
Dimecres, 09:50
macarbonell@cifpperedesongall.org
ARTUR MOLL CAMPS
Professor/a
Contacte
Divendres, 12:10
amoll@cifpperedesongall.org
JOSEP AGUILÓ FORTEZA
Cap de Departament
Contacte
Divendres, 11:15
jaguilo@cifpperedesongall.org
Cicles Formatius d'Electricitat i electrònica (F.P.)
Formació Professional Bàsica Electricitat i Electrònica (ELE11)​
Més Info.
Cicle Formatiu de Grau Mitjà Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (ELE21)
Més Info.
Cicle Formatiu de Grau Mitjà Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (ELE21) - Intensiva
Més Info.
Cert. Prof. en Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Solars Fotovoltaiques
Més Info.
Informació del departament