Departament d'Energia i aigua (F.P.)
LIDIA GIL DE SOLA GARCIA
Tutor/a FCT ENA31B
Contacte
Divendres, 18:55
lgildesola@cifpperedesongall.org
ANDREU AMENGUAL MESQUIDA
Tutor/a FCT ENA31D
Contacte
Divendres, 14:00
aamengual@cifpperedesongall.org
MARIA ANTÒNIA OLIVER MASCARÓ
Professor/a
Contacte
Divendres, 15:55
maoliver@cifpperedesongall.org
LLORENÇ SUREDA TRUYOLS
Cap de Departament
Contacte
Dijous, 18:00
lsureda@cifpperedesongall.org
Cicles Formatius d'Energia i aigua (F.P.)
Cicle Formatiu de Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica (ENA31) - Modalitat Intensiva
Més Info.
Cicle Formatiu de Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica (ENA31)
Més Info.
Informació del departament