Departament d'Administració (F.P.)
MÓNICA MARTÍNEZ LEÓN
Tutor/a ADG21A
Contacte
Divendres, 18:00
MARGARITA SERVERA CATANY
Tutor/a FCT ADG32A
Contacte
Dilluns, 14:00
ANTONIO MORANTA CLADERA
Professor/a
Contacte
Dijous, 19:50
ANTONIA NICOLAU TOMÀS
Tutor/a FCT ADG32C
Contacte
Dilluns, 14:00
LAURA CHECCONI CELIÀ
Professor/a
Contacte
Divendres, 18:55
BARTOMEU GOMILA GARAU
Cap de Departament
Contacte
Dijous, 19:50
MARIA COLOMA BARCELÓ SALVÀ
Tutor/a FCT ADG21C
Contacte
Dilluns, 14:00
MICAELA MARIA ADROVER NADAL
Professor/a
Contacte
Dijous, 15:55
Cicles Formatius d'Administració (F.P.)
Cicle Formatiu de Grau Superior Administració i finances (ADG31)
Més Info.
Cicle Formatiu de Grau Mitjà Gestió Administrativa (ADG21)
Més Info.