Departament d'Administració (F.P.)
MÓNICA MARTÍNEZ LEÓN
Tutor/a ADG21A
Contacte
Divendres, 18:00
mmartinez@cifpperedesongall.org
MARGARITA SERVERA CATANY
Tutor/a FCT ADG32A
Contacte
Dilluns, 14:00
mservera@cifpperedesongall.org
ANTONIO MORANTA CLADERA
Professor/a
Contacte
Dijous, 19:50
amoranta@cifpperedesongall.org
ANTONIA NICOLAU TOMÀS
Tutor/a FCT ADG32C
Contacte
Dilluns, 14:00
anicolau@cifpperedesongall.org
LAURA CHECCONI CELIÀ
Professor/a
Contacte
Divendres, 18:55
lchecconi@cifpperedesongall.org
BARTOMEU GOMILA GARAU
Cap de Departament
Tutor/a ADG21L
Contacte
Dijous, 19:50
bgomila@cifpperedesongall.org
MARIA COLOMA BARCELÓ SALVÀ
Tutor/a FCT ADG21C
Contacte
Dilluns, 14:00
mcbarcelo@cifpperedesongall.org
MICAELA MARIA ADROVER NADAL
Professor/a
Contacte
Dijous, 15:55
mmadrover@cifpperedesongall.org
Cicles Formatius d'Administració (F.P.)
Cicle Formatiu de Grau Superior Administració i finances (ADG31) - Modalitat Intensiva
Més Info.
Cicle Formatiu de Grau Superior Administració i finances (ADG31)
Més Info.
Cicle Formatiu de Grau Mitjà Gestió Administrativa (ADG21)
Més Info.