Departament d'Informàtica i comunicacions (F.P.)
JOSEP ORIOL GÓMEZ DÍAZ
Tutor/a IFC32A
Contacte
Divendres, 19:50
JAUME MESTRE GENOVART
Professor/a
Contacte
Dijous, 18:00
jmestre@cifpperedesongall.org
ANTONI GINARD MOYÀ
Professor/a
Contacte
Dijous, 18:00
GERMAN CANTALLOPS CAMPILLEJO
Cap de Departament
Tutor/a FCT IFC32B
Contacte
Dilluns, 14:00