Departament d'Informàtica i comunicacions (F.P.)
JOSEP ORIOL GÓMEZ DÍAZ
Tutor/a IFC32A
Contacte
Divendres, 19:50
jogomez@cifpperedesongall.org
ANTONI GINARD MOYÀ
Professor/a
Contacte
Dijous, 18:00
aginard@cifpperedesongall.org
GERMÁN CANTALLOPS CAMPILLEJO
Cap de Departament
Tutor/a FCT IFC32B
Contacte
Dilluns, 14:00
gcantallops@cifpperedesongall.org
Cicles Formatius d'Informàtica i comunicacions (F.P.)
Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (IFC32)
Més Info.