Departament d'Electricitat i electrònica (F.P.)
CFGM ELE
Professor/a
Contacte
FPB ELE
Professor/a
Contacte
Visita del mòdul ELE21B – Electricitat a les obres per la instal·lació d’una xarxa soterrada de baixa tensió.
Professor/a
Contacte
Visita del mòdul ELE21B – Electricitat a una empresa distribuïdora de material per a instal·lacions fotovoltaiques.
Professor/a
Contacte
Visita dels cicles al centre d’Innovació Ca ses Llúcies
Professor/a
Contacte
Cicles Formatius d'Electricitat i electrònica (F.P.)
Cicle Formatiu de Grau Mitjà Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (ELE21)
Més Info.
Formació Professional Bàsica Electricitat i Electrònica (ELE11)​
Més Info.
Informació del departament